Aangeboden zelfs maar, zonder enige

Land en te vermijden spraken we ook